• Czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
  • Prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
  • Konsultacje branżowe w fazie projektu technicznego budynku
  • Dokonywanie odbiorów przewodów kominowych w stanie surowym i gotowym, w budynkach nowo budowanych, przebudowywanych oraz po kapitalnym remoncie
  • Wykonywanie opinii - ekspertyz do podłączeń gazowych
  • Badanie przewodów kominowych kamerą inspekcyjną
  • Wykonywanie inwentaryzacji przewodów kominowych i przyłączonych do nich urządzeń
  • Montaż wkładów kominowych
  • Czyszczenie pieców kaflowych i kotłów CO
  • Coroczne przeglądy instalacji gazowych